Sønder Omme Kirke

Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen

22.06.2017

Dagsorden kan ses her 5 dage før mødet

 

 

 

 

 

                     Indkaldelse til menighedsrådsmøde

 

           

 

               Torsdag den 22. juni  2017  kl. 19.00-21.00

 

 

 

            Lukket møde kl 19.00- 19.10

 

    

 

1.              Referat underskrives:

 

         Godkendelse: Af dagsorden

 

 

 

2.     Orientering og skrivelser:    

 

         2.1  Alge behandling af fliser i præstegård

 

         Gulv i maskinhuset under garanti  

 

         Døre og port i kapelbygning afslebet

 

         Greb ved konfirmandstuen ?

 

         Hynder i kirken

 

 3.     Meddelelser fra de kirkelige myndigheder

 

        3.1    Præst:

 

       3.2     Kirkeværge:

 

        3.3    Kontaktperson:

 

        3.4    Kasserere  Orientering fra budgetmøde d. 14 juni

 

        3.5    Sekretær:

 

 

 

4.   Orientering fra udvalgene:

 

        4.1    Kirke. og kirkegårdsudvalg: 

 

        4.2    Jord og plante udvalg: Fældet i  skov afregning

 

       4.3     Aktivitetsudvalg:

 

 

 

5.     Konkrete sager til beslutning:

 

 

 

        Orgelprojekt 1. og 2 til afstemning

 

 

 

        Orgel projekt 1.  Forslag fra Niels Martin og Deanna

 

       til afstemning

 

          Projektplan

 

Arbejdsgruppen skal nedsættes og herefter vil der blive fremlagt en detaljeret projektplan og beskrivelse af hvori opgaven består samt begynde det opsøgende arbejde for at finde kirker og orgler til anskueliggørelse af, hvad det helt præcist er vi skal have i Sønder Omme. Indbefattende kontakt til konsulenter og orgelbyggere og organister og andre med indsigt samt tidshorisont og budget.

 

 

 

 

     Projekt gruppe    

 

 

 

                     Nedsættelse af styregruppe.

 

       Menighedsrådet er styregruppe på projektet og vil løbende få fremlagt projekt status af arbejdsgruppen.

 

      Nedsættelse af arbejdsgruppe

 

      Vi foreslår arbejdsgruppen består af følgende:

 

      Projektleder (en vi finder ude fra byen der har interesse i projektet)

 

      Organisten

 

      Kirkesangerne

 

       1-2 medlemmer af menighedsrådet der har interesse heri

 

      Evt. 1-2 borgere

 

   

 

  Orgel projekt 2.

 

 

 

Forslag  fra formand Peder  til afstemning.

 

                                      

 

Formandens forslag til orgel projekt.

 

Tre fra menighedsrådet  indhenter  tilbud fra tre orgelbyggere, hvad det vil  koste, at udbygge orglet / evt. nyt orgel

 

Derefter have et møde med orgel konsulenten Torben Krebs, hvor personalet og menigheden deltager

 

Torben Krebs synes det er fremgangs måden, at gå i gang på, 

 

 En link på hjemmesiden, hvor man orienterer,  hvad der sker og hvem man kan

 

henvende sig til med gode idéer 

 

Peder Arvad

 

 

 

 

 

ps.

 

Torben Krebs siger  der er ikke noget, at snakke om inden vi ved, hvordan orglet kan udbygges i Sdr. Omme  kirke

 

 

 

6.0   Kirke bladet/ hjemmeside   

 

7.     Evt.     

 

8.     Referat læses op

 

      

 

      Forplejning  Lene  afbud til tlf. 61787260

 

     

 

 

 

Venlig hilsen Peder Arvad

 

 

 

<- Tilbage
cookie information