Kalender

BegivenhedDato

Hjertets vagabond, musikalsk foredrag

I multicenteret bliver der koncertforedrag ved Michael Vesterskov, der med sin …

23. nov  
23. nov  

Formiddagshøjskole ved organisten

Organisten fortæller danmarkshistorie fra reformationstiden Kaffe og rundstykke …

23. nov 09:45
10:15
23. nov 09:45 -
10:15

Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen

Dagsorden kan ses her 5 dage før mødet

28. nov 19:00
21:00
28. nov 19:00 -
21:00

Ulvetime

Kort gudstjeneste i kirken for især de 3-10 årige. Herefter spisning i …

29. nov 17:00
19:00
29. nov 17:00 -
19:00

Julekoncert med Det fynske kammerkor

For cirka 10 år siden havde vi sidst en julekoncert med Det Fynske Kammerkor under …

11. dec 20:00
21:30
11. dec 20:00 -
21:30

Sønder Omme Kirke

I Trinitatistiden fra søndag den 11. juni til første søndag i Advent den 3. december,spiller kirkens klokkespil skiftende melodier:

Vi er i den sidste tredjedel af trinitatistiden, den mørkeste del. Vi ændrer en sidste gang  på melodivalget til:

 9.00 Lysets engel går med glans

12.00 Herre Jesus vi er her

15.00 Jeg ved et evigt Himmerig,

21.00 Der står et slot i Vesterled

 

Trinitatistiden: Efter de store kirkelige festdage: jul, påske og pinse, er det nu det næste halve år "hverdag" i kirken, dvs. den lange periode, hvor søndagens gudstjeneste - og ingen særlige kirkelige begivenheder - er højdepunktet og sammenhængskraften.Trinitatis betyder treenighed, og efter at vi har festet for Gud (ved hans Søns Jesu fødsel), Søn (påske) og Helligånd (pinse), fortsætter kirkeåret på trosbekendelsens og den treenige Guds grund.

Der er 26 søndage i trinitatistiden.

Næste gudstjeneste i Sønder Omme kirke

 

Søndag 19. november kl. 9.00:

23. søndag efter trinitatis

Prædiketeksten står hos Matthæus 22,15-22

752 Morgenstund har guld i mund;

448 Fyldt af glæde over livets under,

121 Dejlig er jorden

367 Vi rækker vore hænder frem

747 Lysets engel går med glans

Pastor Lise Uhrskov forestår gudstjenesten

 

473 Dit minde skal, O Jesus, stå - med mindre andet noteres, så synges den altid efter nadveren

 

Vil man vide, hvornår næste gudstjeneste finder sted i Sønder Omme kirke, så gå ind under rubrikken "gudstjenester"

 

 

 

 

Vil man læse kirkebladet på nettet,

er det meget let. Ude til venstre i indholdslisten står "kirkeblad" - gå ind her og luk med et klik op for kirkebladet, så kan man bare læse løs. Også af tidligere blade, om man søger noget. Dobbeltklikker man på teksten, kommer den op i stor størrelse

Nyheder

Overalt i den protestantiske verden markeres i dette år 500 års jubilæet for Reformationen. I særdeleshed jo på selve den dag, man kalder for reformationsdagen dvs. den dag, hvor Martin Luther satte de skelsættende 95 teser...Læs mere


Kirkens åbningstider

Velkommen til Sønder Omme sogns hjemmeside

døren i tårnindgangen er åben fra maj- august alle dage 8.00-20.00

sep.- apr. alle dage 8.00-17.00

Så har du lyst til at se kirken og dens indretning er du velkommen til at se dig omkring.

Eller har du brug for en stille stund med dig selv og dine tanker, står døren åben for det samme

cookie information