Sønder Omme Kirke

Formand (underskriftsberettiget)

Peder Arvad
Tolvalenvej 27
7260 Sønder Omme
Tlf. 29434728
E-mail: pjarvad@hotmail.com

Næstformand

Lene Antonsen
Vejlevej 46
7260 Sønder Omme
Tlf. 75341507 / 61787260
E-mail: knudanton@mail.dk     

 

Bygningskyndig og kontaktperson for graverne

Poul Erik Ehrhorn

Egeparken 16

7260 Sønder Omme

Tlf. 42751914

E-mail: pe.ehrhorn@gmail.com

 

Sekretær

Dorthe Christensen
Skovvej 24
7260 Sønder Omme 
Tlf. 75341355 / 27631355
E-mail: Skovvej24@mail.dk 

Kirkeværge

Martin Rosing,

Holdgårdsvej 26,

7260 Sønder Omme,

tlf.: 41578867

mjr@hotmail.dk

 

 

 

 

Kasserer (underskriftsberettiget)

Anna-Marie Christensen

Vandværksvej 1

7260 Sønder Omme

tlf.:40526302

mail:vandgaarden@pc.dk

Kontaktperson for kirkesangere og organist

Deanna Rasmussen

Holdgårdsvej 24

7260 Sønder Omme

Tlf. 25233048

E-mail: rasmussendeanna@gmail.com

Udvalg

Budgetudvalg:

Anna-Marie Christensen, Lene Antonsen, Peder Arvad


Jord og plante udvalg:  Poul Erik Ehrhorn, Peder Arvad, Lene Antonsen

 
Aktivitetsudvalg:

Deanna Rasmussen, Dorthe Christensen, Elna Lasthein

Kirke-og kirkegårdsudvalg:

Poul Erik Ehrhorn, Lene Antonsen, Peder Arvad

Suppleanter

1. Suppleant:

Anna-Grethe Lundsgaard Rosing

Holdgårdsvej 26

7260 Sønder Omme

 

2. Suppleant:

Benta Dejgaard

Enghaven 35

7260 Sønder Omme

 

Send en besked til hele menighedsrådet på mail

cookie information