Indkaldelse til menighedsrådsmøde

            

               Mandag den 14. marts  2016  kl. 16.45   i  Konfirmandstuen   

    

1. Godkendelse af revisionsprotokollat vedr.    kasseeftersyn

 2.Godkendelse af årsregnskab 2015

Venlig hilsen

Peder Arvad