Begravelse

- dødsanmeldelse og anmodning om begravelse/bisættelse

Et dødsfald anmeldes af den nærmeste familie inden to dage til sognepræsten eller kordegn i bopælssognet. Har man valgt en bedemand er han/hun almindeligvis behjælpelig med dette. Anmeldelsen skal ske digitalt via www.borger.dk. Man kan bemyndige bedemanden til at foretage anmeldelsen.

Skal en præst medvirke ved begravelsen/bisættelsen, vil præsten kontakte anmelder/den nærmeste familie med henblik på at aftale en samtale omkring handlingen.