Sønder Omme Kirke

Sognepræst

stillingen er vakant siden 1. juli 2018. Der forventes ansat ny præst i løbet af sommeren 2019.

Der kan ringes på præstegårdens telefonnummer: 75341027, hvorfra viderestilling ekspederes

Pastor Karl Lund er konstitueret i stillingen indtil udgangen af maj måned 2019. Han kan træffes på telefon 20897334 eller på mail: ansager51@gmail.com

cookie information