Sønder Omme Kirke

Nykonstituering af menighedsrådet

29.11.2017

I forbindelse med det årlige valg af menighedsrådsformand, der skal finde sted før det nye kirkeår, altså før første søndag i advent, konstituerede menighedsrådet sig således:

Ny formand er Dorthe Christensen - Peder Arvad ønskede at udtræde af menighedsrådet, hvilket blev godkendt af menighedsrådet.

Ny sekretær efter Dorthe Christensen er Deanna Rasmussen.

Øvrige poster er status quo. I stedet for Peder Arvad indtræder suppleant Anna-Grethe Rosing i menighedsrådet, og hun har fået sæde i aktivitetsudvalget.

 

 

Del dette:
cookie information