Sønder Omme Kirke

vikarplan for præsten i sommertiden

26.04.2018

Provstiet har lavet en afløserplan for præsten, indtil den nye kan tiltræde. Alle funktioner varetages naturligvis, kirkelige handlinger såsom begravelser/bisættelser og bryllupper. Man skal blot fortsat ringe på Præstegårdens telefonnummer - 75341027 - hvor der enten svares eller også henvises der.
Dette gælder også dåb. Personregistreringen varetages fortsat gennem borger.dk

E-post kan sendes på sognets adresse. soenderomme.sogn@km.dk, eller ring på Præstegårdens telefonnummer.

 

Præstegårdens postkasse i gården efterses og tømmes 1-2 gange om ugen af menighedsrådet.

Del dette:
cookie information