Du er her: 

Sogneaftener i foråret 2020

Torsdag den 30. januar, torsdag den 5. marts og torsdag den 2. april. Hver aften begynder mødet kl. 19.30

Organist Niels Martin Lasthein vil i løbet af foråret forestå tre sogneaftener for sognets beboere og for andre interesserede. Ideen er den, at Lasthein hver aften lader et tema af almen interesse behandle og belyse. Det første tema, som der inviteres til, er et tema, som vi alle har et forhold til, ikke alle lige kærligt, nemlig ”skolen”.  Lasthein vil – udover at fortælle historier fra sin egen lærergerning – fortælle om den nye skole, som så dagens lys i kølvandet på 68-generationens omvæltninger. Disse omvæltninger førte til vedtagelsen af Ritt Bjerregaards skolelov i 1975, en lov, der fik gennemgribende indflydelse på den moderne skole. Dette vil vi se nærmere på. ”Da skolen blev alles” i løbet af halvfjerdserne. En tid præget af oliekrise, Christiania, borgmesteren i Gladsaxe kommune Erhardt  Jakobsens kamp mod indoktrinering, nej til atomkraft osv. Vi vil tænke tilbage mod denne turbulente tid, og se, hvor det førte os hen!

Lasthein fortæller, men måske udspringer der af fortællingen en lyst til eller måske ligefrem en trang til at man giver sit besyv med.

Udover fortælling og samtale vil der hver aften bliver sunget efter højskolesangbogen, og Lasthein vil fortælle om udvalgte sange.

Men hvad er en sogneaften uden kaffebord – hvilket her også inkluderer muligheden for en kop te! Midtvejs serverer Gerda kaffen, som hun har gjort det i rigtig mange år.

Vi begynder møderækken ved at kigge på skolen og på samfundet i dag og i gamle dage. Hvad det næste emne bliver, tages der først stilling til sidenhen, for det skal være emner, der netop nu forekommer vigtige, og der kan jo ske noget, så deltagerne pludselig siger: Skulle vi ikke se nærmere på det emne næste gang? Og så skal der være plads til det. Ideen er altså den gamle højskoletanke og udformet i den gamle højskoleånd, at man ikke kommer for at dyrke netop sin kæphest eller hobby, men at vi sammen er nysgerrige på livet i dets mangfoldighed.

Kære sognebørn, vil I være med til at løbe sådanne aftener i gang, så kom, mød frem, og tag gerne din nabo med – måske endda ægtefælle!

Kaffen koster 25,- kr. ellers koster aftenen ikke noget. Så vel mødt!

Niels Martin Lasthein

Del dette: