Kirkens historie

 

Den ældste del af kirken er fra slutningen af 1100-tallet - det er det nuværende kor og ca. 2/3 af skibets længde. Man kan, i henholdsvis skibets nord- og sydvæg, se den tilmurede kvinde- og mandsdør, hertil gik den oprindelige kirke. Endvidere ses en fremspringende sokkelkant på den ældste del af kirken.

 

Forlængelsen af skibet og opførelsen af klokketårnet menes foretaget i hhv. 1620 og 1622. Begge dele foranlediget af forpagter og kirkeværge Anne Grubbe af Juelingsholm. I vestgavlen ved siden af tårnet findes en inskription indhugget i en af de store kvadersten med følgende indhold: LODFAG/BDTS/1622. Den formentligt korrekte betydning af denne inskription er: "LOD Fru Anne Grubbe/Bygge Dette Tårn Sønderomme/1622".

Efter forlængelsen af kirken fik den tilnavnet Lange Maren.

 

Anne Grubbe var frue på sognets eneste herregård "Juelingsholm". Inde i våbenhuset hænger i dag et billede af Anne Grubbe og hendes familie. Det er en tegning af et epitafium, som tidligere har hængt i kirken. Her ses også Anne Grubbes mand, herremanden Jens Juel, som har skænket prædikestolen der bærer inskriptionen: "Anno 1596 lod Jens Juel gøre denne stol til Guds ære", et smukt træskærerarbejde i højrenæssance stil.

De fine lysekroner af messing, der hænger i skibet, er i 1754-1758 skænket af Claus Svitzer, senere ejer af Juelingsholm.

 

Klokkeringning

Den gamle kirkeklokke fra 1734 hænger i tårnindgangen. 

I midten af 1970'erne fik kirken sit nuværende klokkespil, hvoraf de 2 største klokker også bruges til klokkeringningen.

 

Tilbage i 1683 blev det første gang beskrevet i Danske Lov, hvordan kirkerne skulle foretage forskellige ringninger. 

Ringningerne har til formål at opfordre til bøn, markere højtider og festdage og i særlige tilfælde som advarsel eller øvrig kommunikation med sognet.

De typiske ringninger i dag er morgen- og aftenringning, ringning ved faste gudstjenester, ved begravelser/bisættelser og særlige kimninger.

Læs mere om klokkeringning i Vejledning om klokkeringning, se nedenfor. 

 

I Sdr. Omme har vi pr. 10.juni 2024 opdateret vores morgen og aftenringninger, så vores klokker ringer som følger:

December - februar: kl. 8 og kl. 16

Marts - maj: kl. 8 og kl. 17

Juni - august: kl. 8 og kl. 20

September - november: kl. 8 og kl. 18.

 

Klokkespillet

Hollandsk klokkespil fra 1977 med 19 klokker.

Ideen til klokkespillet kom fra lærer K.O.Knudsen og pastor emeritus K.E.Jensen, som i en længere periode påstog sig arbejdet som ulønnede kirkesangere, mod at deres løn blev sat til side og således bleløb sig til halvdelen af summen for det nye klokkespil.

 

Klokkespillet har 23 indspillede melodier og spiller hver dag kl.10, 12, 15 og 21. Dog ikke hvis der er kirkelige handlinger eller aktiviteter i kirken på de tidspunkter.

Melodierne udvælges oftest 1-2 måneder ad gangen med respekt for årstidernes skiften.

 

Kirkeskoven

Nord for kirken ligger et llle skovareal, som hører til kirkens ejendom. Se kort over kirkeskoven nedenfor.

 

Sønder Omme Sogn

Sønder Omme Sogn ligger i Grene Provsti og Ribe Stift.

Folkekirkens uddannelses- og videnscenter har i seneste udgivelse om Sønder Omme Sogn 2024 angivet antal sognemedlemmer til 1941 hvilket svarer til 82 procent af befolkningen (mod 71 procent på landsplan).

Læs mere om Sønder Omme Sogn, se nedenfor.

Kirken er åben fra tårnindgangen hver dag fra kl. 8-17