Kirkens personale

Sandra Kusk Pedersen

Graver

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-14

Tlf: 23 34 33 80

Mail: sdrommekirkegaard@live.dk

Anica Scharff

Gravermedhjælper

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-14

Tlf: 23 34 26 21

Mail: sdrommekirkemed@gmail.com 

Annette Noer Baandrup

Kirketjener og kirkesanger
Ansvarlig for hjemmeside mv.

Telefontid: Mandag - torsdag 8-15

Tlf: 40 10 50 36

Mail: kirketjener7260@gmail.com

Stillingen er vakant

Organist og korleder

Kirkegårdskontoret har telefontid mandag - torsdag kl. 8-14