Hvordan kan jeg testamentere til kirken?

Vidste du, at selv efter din levetid kan du gøre en forskel? Du kan lade et kirkesamfund arve dig (eller være en af dine arvinger). Der kan være mange spørgsmål i forbindelse med, hvad der skal ske med dine værdier efter din bortgang.

 

Hvis du ønsker at testamentere til kirken, delvist eller helt, er det yderst vigtig at du får den rigtige rådgivning. At testamentere til kirken i en situation, hvor dine ønsker ikke er afklaret med dine nærmeste, er noget vi gerne vil fraråde. Har du ingen arvinger i arvelovens forstand, tilfalder hele den efterladte formue staten. Med et testamente har du mulighed for selv at afgøre, hvilke personer eller formål, du ønsker at betænke.

 

Når du vælger at donere arv til os, vil vi anbefale, at du kontakter en advokat, hvis du ønsker at oprette et testamente. Dermed er du også sikker på, at det er juridisk bindende. 

Ønsker du at donere din arv og få kirkens kontooplysninger, kan du kontakte vores kasserer:

Peter Eli Paarsgaard Bolther

Tlf.: 22 91 19 89

Mail: peterelibolther@msn.com

Donationer til kirken

At modtage en gave er stort. Det bringer taknemligheden frem.
Det meste arbejde, som kirken udfører, er baseret på frivillige gaver. Derfor har din gave utrolig stor værdi. 

 

Det er sagt, at ens hjerte ofte følger med de værdier, vi har. Når du giver til en sag, der ligger dig på hjerte, vil glæden blive dobbelt - først til dig der giver, og dernæst til dem som får glæde af din gave.

 

De fleste af os har hørt historien om "enkens skærv" fra Bibelen. Fortællingen viser os, at det ikke er størrelsen på gaven der er vigtig for din glæde, men om at den er givet i helhjertethed.

 

Vi er utrolig taknemmelig for alle der støtter kirken, og vi håber, at du vil opleve, at vi forvalter midler på en fornuftig måde til det formål, det er givet.

 

Man kan ved alle gudstjenester eller via hjemmesiden indbetale via mobilepay - nr. 163647.

 

Ved større beløb kan man kontakte vores kasserer:

 

Peter Eli Paarsgaard Bolther

Tlf.: 22 91 19 89

Mail: peterelibolther@msn.com