Menighedsrådet

Kontaktoplysninger

Sønder Omme Menighedsråd

Linde Alle 1

7260 Sdr. Omme

Mail: 7979@sogn.dk

Sikker mail: 7979fortrolig@sogn.dk

Ulla Kronborg Jørgensen

Formand

Tlf:  22 98 76 42

Mail: Enghavegaarden@msn.com

Maria Camilla Sigsgaard Sørensen

Næstformand

Tlf: 29 73 70 98

Mail: ronja_pigen@hotmail.com

Peter Eli Paarsgaard Bolther

Kasserer

Tlf.: 22 91 19 89

Mail: peterelibolther@msn.com

Peter Sigsgaard Sørensen

Kirkeværge

Tlf.: 21 95 16 32

Mail: p.soerensen@altiboxmail.dk

Poul Skaarup Bindesbøl

Kontaktperson for personalet

Tlf.: 29 45 30 40

Mail: pobi@post3.tele.dk

Diana Boxholm

Sekretær for menighedsrådet

Tlf.: 20 97 17 32

Mail: diana.boxholm@gmail.com

Ingelise Dupont

Menigt medlem

Tlf.: 21 22 08 48

Mail: libedupont@gmail.com