Kalender

BegivenhedDato

Menighedsrådsmøde

5. dec 19:00
21:00
5. dec 19:00 -
21:00

Julekoncert

Skt. Clemens Drengekoret ved Aarhus domkirke synger i år under ledelse af kantor …

12. dec 19:00
22:30
12. dec 19:00 -
22:30

Sønder Omme Kirke

I den sidste periode af Trinitatistiden spiller kirkens klokkespil:

 

 

 " Vi love, vi prise og takke dig, al æren skal dig tilhøre, o Herre, Gud Fader i Himmerig, for kærlighed, du os mon gøre! Du alle ting har i vold og magt, det alt må frem, som er din agt, thi frygte vi ingen fare."

 

  9.00 Den signede dag med fryd vi ser

12.00 Nu bede vi den Helligånd

15.00 Herre Jesus, vi er her

21.00 Der står et slot i Vesterled

 

 

 

 

 

 

 

 

Næste gudstjeneste i Sønder Omme kirke

 

Søndag den 18. november kl. 10.00  er der gudstjeneste i Sønder Omme kirke ved pastor Karl Lund. 25. søndag efter trinitatis.

328 Hvor Gud sit hus ej bygge vil,

518 På Guds nåde i al våde

559 O Helligånd! Mit hjerte den stad så hårdt attrår,

320 Midt iblandt os er Guds rige

279 Venner lad kun skyer gråne,

Der prædikes over Lukas 17,20-33

 

  473 Dit minde skal, O Jesus, stå - med mindre andet noteres, så synges den altid efter nadveren

 

Vil man vide, hvornår næste gudstjeneste finder sted i Sønder Omme kirke, så gå ind under rubrikken "gudstjenester"

 

 

 

 

Vil man læse kirkebladet på nettet,

er det meget let. Ude til venstre i indholdslisten står "kirkeblad" - gå ind her og luk med et klik op for kirkebladet, så kan man bare læse løs. Også af tidligere blade, om man søger noget. Dobbeltklikker man på teksten, kommer den op i stor størrelse

Nyheder

På grund af for få tilmeldinger til babysalmesang - vi skal gerne være 3 som minimum! - er det næste kursus skubbet til senere. Vi vil dog vurdere lige efter efterårsferien, hvor vidt der vil være basis for at komme igen allerede...Læs mere


Nyt babysalmesangshold under ledelse af sognemedhjælper Linda Lauridsen - telefon 20648197 - og organist Niels Martin Lasthein - telefon 21752043 - påbegyndes i kirken den 26. september. Kurset strækker sig over 7 onsdage. Vi...Læs mere


Pastor emeritus Karl Lund er nu atter konstitueret som sognepræst i Sønder Omme, da det trækker ud med at kunne søge ny præst, fordi præstegården skal restaureres først. Hvor længe konstitueringen vil vare, vil vise sig, men...Læs mere


Sønder Omme kirkes organist har skrevet en bog om det prægtige kirkerum i Sønder Omme og om familien Lastheins 24 år i tilknytning hertil- og om så meget andet. Derfor har bogen titlen "Sønder Omme Kirke 1994 - 2018 -...Læs mere


Kirkebladet udkommer for tiden ikke, dvs. bladet uddeles ikke og det er heller ikke at læse på hjemmesiden. Hvorfor nu det? Fordi Post Nord ikke vil dele bladet ud mere. Der skal altså findes en anden løsning, og for tiden tænker...Læs mere


Ebbe Nyborg skriver i bind 4 om Danmarks kirker om det gamle Vejle Amt og om Sønder Omme kirkeLæs mere


Kirkens åbningstider

Velkommen til Sønder Omme sogns hjemmeside

døren i tårnindgangen er åben fra maj- august alle dage 8.00-20.00

sep.- apr. alle dage 8.00-17.00

Så har du lyst til at se kirken og dens indretning er du velkommen til at se dig omkring.

Eller har du brug for en stille stund med dig selv og dine tanker, står døren åben for det samme

cookie information