Kalender

BegivenhedDato

Kirkemusikaften

Kirkemusikaften med Duo Aurora, der består af klarinettist og komponist Mikael …

3. okt 19:30
21:30
3. okt 19:30 -
21:30

Menighedsrådsmøde

11. okt 17:00
19:00
11. okt 17:00 -
19:00

Menighedsrådsmøde

13. nov 17:00
19:00
13. nov 17:00 -
19:00

Julekoncert

Skt. Clemens Drengekoret ved Aarhus domkirke synger i år under ledelse af kantor …

12. dec 19:00
22:30
12. dec 19:00 -
22:30

Sønder Omme Kirke

I den midterste periode af Trinitatistiden spiller kirkens klokkespil:

 

 

 " Vi love, vi prise og takke dig, al æren skal dig tilhøre, o Herre, Gud Fader i Himmerig, for kærlighed, du os mon gøre! Du alle ting har i vold og magt, det alt må frem, som er din agt, thi frygte vi ingen fare."

 

  9.00 Giv mig, Gud, en salmetunge

12.00 Nu bede vi den Helligånd

15.00 Herre Jesus, vi er her

21.00 I skovens dybe stille ro

 

 

 

 

 

 

 

 

Næste gudstjeneste i Sønder Omme kirke

 

Søndag den 23. september kl. 10.00 - 17. søndag efter Trinitatis - er der en såkaldt degnegudstjeneste i Sønder Omme kirke. Niels Martin Lasthein prædiker, men da han er lægmand og ikke ordineret som præst, ja så kan han heller ikke forvalte sakramenterne, som hos os jo er dåb og nadver. Altså en gudstjeneste uden altergang.

3     Lovsynger Herren, min mund og mit indre!

493 Gud herren så til jorden ned

511 Jesus han er syndres ven!

320 Midt iblandt os er Guds rige

375 Alt står i Guds faderhånd


  

 473 Dit minde skal, O Jesus, stå - med mindre andet noteres, så synges den altid efter nadveren

 

Vil man vide, hvornår næste gudstjeneste finder sted i Sønder Omme kirke, så gå ind under rubrikken "gudstjenester"

 

 

 

 

Vil man læse kirkebladet på nettet,

er det meget let. Ude til venstre i indholdslisten står "kirkeblad" - gå ind her og luk med et klik op for kirkebladet, så kan man bare læse løs. Også af tidligere blade, om man søger noget. Dobbeltklikker man på teksten, kommer den op i stor størrelse

Nyheder

Bemærk, at det næste hold i babysalmesang begynder onsdag den 26. september i Sønder Omme kirke kl. 10.00. Tilmelding til Linda Lauridsen på telefon 20648197Læs mere


Nyt babysalmesangshold under ledelse af sognemedhjælper Linda Lauridsen - telefon 20648197 - og organist Niels Martin Lasthein - telefon 21752043 - påbegyndes i kirken den 26. september. Kurset strækker sig over 7 onsdage. Vi...Læs mere


Pastor emeritus Karl Lund er nu atter konstitueret som sognepræst i Sønder Omme, da det trækker ud med at kunne søge ny præst, fordi præstegården skal restaureres først. Hvor længe konstitueringen vil vare, vil vise sig, men...Læs mere


Sønder Omme kirkes organist har skrevet en bog om det prægtige kirkerum i Sønder Omme og om familien Lastheins 24 år i tilknytning hertil- og om så meget andet. Derfor har bogen titlen "Sønder Omme Kirke 1994 - 2018 -...Læs mere


Sønder Omme skal have ny præst. Sognepræst Elna Lasthein fratræder sit embede og fraflytter præstegården med udgangen af juni måned. Afskedsgudstjeneste søndag den 13. maj kl. 11.00. Menighedsrådet skønner, at ny præst kan...Læs mere


Onsdagsholdets konfirmander: Torsdagsholdets konfirmander:Læs mere


Kirkebladet udkommer for tiden ikke, dvs. bladet uddeles ikke og det er heller ikke at læse på hjemmesiden. Hvorfor nu det? Fordi Post Nord ikke vil dele bladet ud mere. Der skal altså findes en anden løsning, og for tiden tænker...Læs mere


Viser resultater 1 til 7 af 8

Side 1

Side 2

Næste >

Kirkens åbningstider

Velkommen til Sønder Omme sogns hjemmeside

døren i tårnindgangen er åben fra maj- august alle dage 8.00-20.00

sep.- apr. alle dage 8.00-17.00

Så har du lyst til at se kirken og dens indretning er du velkommen til at se dig omkring.

Eller har du brug for en stille stund med dig selv og dine tanker, står døren åben for det samme

cookie information