Menighedsrådsmøder

Referater fra indeværende års Menighedsrådsmøder

Referater fra maj 2024 og fremover vil være tilgængelig på vores hjemmeside uden underskrifter, da formatet således fremover opfylder kravene til webtilgængelighed.

Referaterne med underskriver kan rekvireres  ved henvendelse til formanden for Menighedsrådet - se kontaktoplysningerne her.

Dagsorden til det kommende Menighedsrådsmøde

Næste møde er d. 12. august. Dagsorden kommer senere.