Menighedsrådets forretningsorden og vedtægter

Forretningsorden

Her kan du bla. læse om, hvordan der afholdes menighedsrådsmøder og hvordan der træffes beslutninger på møderne.

 

Forretningsordenen er gældende fra marts 2024.

Læs forretningsordenen her

Vedtægter for menighedsrådet

Her kan du bla. læse om de opgaver, som menighedsrådet i Sdr. Omme har, og hvem der sidder i hvilke udvalg.

 

Vedtægterne er opdaterede i marts 2024

Læs vedtægterne her