Begravelse og bisættelse

 

Dødsanmeldelse og anmodning om begravelse og bisættelse.

 

Et dødsfald anmeldes af den nærmeste familie inden to dage til sognepræsten eller kordegn i bopælssognet. Har man valgt en bedemand er han/hun almindeligvis behjælpelig med dette. Anmeldelsen skal ske digitalt via www.borger.dk. Man kan bemyndige bedemanden til at foretage anmeldelsen.

 

Skal en præst medvirke ved begravelsen eller bisættelsen, vil præsten kontakte anmelder/den nærmeste familie med henblik på at aftale en samtale omkring handlingen.

Folkekirken om begravelse og bisættelse

Hvis I vil vide mere om begravelse og bisættelse, så læs her.

Anmeldelse til borger.dk

Anmeld dødsfald på borger.dk